Yksi

Datum: juni 2019
Rol: ontwerper

In 2019 heb ik mijn afstudeerproject afgerond bij Woedend! Creative Agency. Ik heb een desktop en mobile app ontwikkeld waar met een uitgebreide zoekfunctie tools, freelancer en productie snel en makkelijk kan worden teruggevonden. Deze kunnen worden toegevoegd door middel van templates, zodat de content georganiseerd en gestructureerd blijft. Ook kunnen gebruikers lijsten aanmaken en delen met andere gebruikers.
De applicatie heeft de naam Yksi gekregen, dat ”één” betekent in het Fins. Één plek waar je alles kan vastleggen en delen.

Probleem

De vraag naar diensten in de creatieve sector is groot. De omvang van de bedrijven zijn klein en om meer diensten uit andere expertises te kunnen leveren en de vraag naar deze diensten te kunnen wegwerken, worden er freelancers ingezet. Volgens het CBS telt Nederland meer dan een miljoen freelancers, waarvan het merendeel werkzaam is in de creatieve sector. Deze flexibele werkers werken meestal tijdelijk bij een bedrijf en slaan hun kennis en ervaringen niet op in het bedrijf. Wanneer zij vertrekken, gaat hun kennis dus verloren. Ook vaste medewerkers slaan meestal niets op.
Vooral bij kleine bedrijven is het een probleem, omdat de expertisegroepen klein zijn en als er iemand afwezig is, moet iemand die niet op de hoogte is, zijn werk overnemen. Dit leidt tot dubbel werk.
Uit mijn onderzoek blijkt dat medewerkers vooral hun kennis mondeling, via WhatsApp of via de mail delen. Maar deze zijn na een tijdje moeilijk terug te vinden. Excelsheets worden niet ingevuld. Er wordt ook geen tijd voor ingepland, want dit kost veel tijd en die tijd is er niet.


 
Yksi functie toevoegen
Yksi functie beoordelen
Yksi functie lijsten

Functies

Het zoeken van tools, freelancers en productie is de hoofdfunctie. Het beperkt zich tot deze functies, omdat het geen allegaartje van bestanden moet worden, dat zou leiden tot een onoverzichtelijk systeem. Om de tools, freelancers en productie te kunnen vinden, moeten ze eerst worden toegevoegd.

Zoeken

Wanneer de gebruiker op zoek is naar een tool/freelancer/productie die is ingezet tijdens een project, kan hij/zij de zoekfunctie gebruiken. Hij/zij kan op trefwoorden en projectnummer zoeken, type, afdeling, datum en auteur.

Toevoegen

Als er een tool/freelancer/productie is ingezet tijdens een project of de gebruiker vindt iets interessant wat gebruikt kan worden in de toekomst, kan dit worden toegevoegd. Voor elk type informatie is er een ander template. In de teksteditor kunnen er bestanden zoals tekstbestanden, afbeeldingen en video’s worden geüpload.

Beoordelen

Tools/freelancers/producties kunnen worden beoordeeld om de kwaliteit van hetgeen te weergeven. De gebruiker geeft hartjes op een schaal van 1 t/m 5 en heeft ook de mogelijkheid om een opmerking met toelichting achter te laten.

Lijsten

De gebruiker kan lijsten aanmaken en tools/freelancers/producties er aan toevoegen die hij/zij mogelijk wil inzetten voor een project. Deze lijst kan worden geëxporteerd naar PDF. Aan de hand van deze lijst kan buiten de app om verder worden gekeken naar prijs en beschikbaarheid.